About Me


Me, Phong

Xin chào! Mình tên là Phong và hiện tại mình đang sống và làm việc tại Canada. Nói chung, mình thích thu thập chọn lọc những thông tin về Infographic, món ăn, sức khỏe, khoa học máy tính vào những lúc rảnh rổi. Nếu các bạn có câu hỏi, xin vui lòng đặt câu hỏi ở phía dưới phần bình luân hay gởi mail. Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web và hy vọng bạn đã tìm được những thông tin hữu ích ở đây.

Hello there! My name is Phong and I am currently living in Edmonton, Alberta, Canada. Pretty much, I like to collect all infographics, foods, health, and technology in my free time. Drop me a comment if you have any questions or concerns. Thank you for stopping by my website and I hope you find it useful information here.


You can get a hold of me via:
Email: phongcan07@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *