Bàn Chân Tiết Lộ Gì Về Bạn?

Nếu những ngón chân của bạn uốn cong về phía ngón chân cái, nó có nghĩa là bạn có xu hướng sống hoài niệm bám lấy quá khứ. Ngón chân uốn cong về phía ngón út, mặt khác, có nghĩa là bạn là người sống vội vàng. Nhấn vào Infographic này để xem hình dạng chân của bạn nói về cá tính của bạn heh.

Bàn Chân Tiết Lộ Gì Về Bạn?

English Version

If your toes bend toward your big toe, it means you tend to hang onto the past. Having toes bent towards the little toe, on the other hand, means you are frequently in a rush. Click on this infographic to see what your foot position says about your personality.

What Do Your Feet Say About You?

Nguồn: http://visual.ly/what-do-your-feet-say-about-you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *